dermatologia, medycyna estetyczna, alergologia, pediatria, ortopedia

dr Jankowski

 

Dr n. med. Marek Jankowski

dr nauk medycznych, specjalista dermatolog-wenerolog, ekspert medycyny estetycznej, magister biotechnologii

Absolwent Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Od 2007 r. zawodowo związany z Collegium Medicum UMK, obecnie adiunkt w Katedrze Dermatologii CM UMK, pełni funkcję kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Farmakologii Skóry. Redaktor angielskojęzycznego czasopisma naukowego Advances in Dermatology and Allergology.

Stopień doktora nauk medycznych otrzymał na podstawie pracy o terapii genowej nowotworów.

Odbył staże naukowe w uniwersytecie medycznym Charite w Berlinie, Max-Planck-Institut fur Immunbiologie we Freiburgu, w laboratorium Centre National de la Recherche Scientifique w Tuluzie, w Oddziale Medycyny Tropikalnej egipskiego uniwersytetu w Tanta oraz na uniwersytetach w Grazu, Malmo, Helsinkach i Barcelonie.

Jest autorem prac naukowych publikowanych w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych. Publikacje naukowe dotyczą dermatologii klinicznej, immunologii i metod medycyny estetycznej.

 

 

 

Książki:

Interleukin-27 : biological properties and clinical application. M. Jankowski, T. Wandtke. Switzerland : Springer International Publishing AG, 2016 DOI: 10.1007/978-3-319-39664-4

Interleukina 27 – aktualne spojrzenie na potencjał terapeutyczny. T. Wandtke, A. Goc, A. Helmin-Basa, M. Jankowski, E. Półgęsek, P. Kopiński. Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2010 s. 153-166.

Najważniejsze publikacje:

Characterization of patients with suspected hypersensitivity to cervicovaginal fluid. M. Jankowski, E Kodyra, J Kaszubowska, R Czajkowski. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. – JEADV 2017 Aug 24 [Epub ahead of print]. DOI: 10.1111/jdv.14550

Swimming pools and fungi : an epidemiology survey in Polish indoor swimming facilities. M Jankowski, A Charemska, R Czajkowski. Mycoses 2017 : Vol. 60, nr 11, s. 736-738. DOI: 10.1111/myc.12654

Low-level laser therapy (LLLT) does not reduce subcutaneous adipose tissue by local adipocyte injury but rather by modulation of systemic lipid metabolism. M Jankowski, M Gawrych, U Adamska J Cieściński, Z Serafin, R Czajkowski. Lasers Med. Sci. 2017 : Vol. 32, nr 2, s. 475-479. DOI: 10.1007/s10103-016-2021-9

Wood`s lamp fluorescence of dihydroxyacetone treated skin. M Jankowski, L.Nowowiejska, R Czajkowski. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. – JEADV 2016: Vol. 30, nr 11, s. e125-e126.
DOI: 10.1111/jdv.13401

Studies of hepatocyte growth factor in bronchoalveolar lavage fluid in chronic interstitial lung diseases. G Przybylski, J. Chorostowska-Wynimko, M Jankowski, P Kopiński. Pol. Arch. Med. Wewn. 2015 : T. 125, nr 4, s. 260-271.

Merkel cell carcinoma: an illustrative case and review. Luiza Marek, A. Grzanka, Ewa Chmielowska, Marek Jankowski, R.A. Schwartz, Rafał Czajkowski. Postępy Dermatol. Alergol.2014 : T. 31, nr 5, s. 325-328.

Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis presumably induced by norfloxacin. J. Maciejewska, M. Jankowski, B. Zegarska, R. Czajkowski. Postępy Dermatol. Alergol. 2014 : T. 31, nr 3, s. 194-196.

Merkel cell carcinoma: Is this a true carcinoma? Marek Jankowski, Piotr Kopiński, R. Schwartz, Rafał Czajkowski. Exp. Dermatol. 2014 : Vol. 23, nr 11, s. 792-794.

Novel KRT14 mutation causing epidermolysis bullosa simplex with variable phenotype.Marek Jankowski, K. Wertheim-Tysarowska, R. Jakubowski, J. Sota, W. Nowak, Rafał Czajkowski. Exp. Dermatol. 2014 : Vol. 23, nr 9, s. 684-687.

Erosive pustular dermatosis of the scalp treated with 0.1% mometasone furoate cream.Marek Jankowski, E. Skrzeczko-Kwela, Rafał Czajkowski. Acta Dermatovenerol. Croat. 2014 : Vol. 22, nr 1, s. 67-69.

Coexistence of psoriasis vulgaris and vitiligo with bullous pemphigoid : a case report. Marek Jankowski, Rafał Czajkowski, Kinga Ścibior, R.A. Schwartz. Int. J. Dermatol. 2013 p-ISSN: 0011-9059

Enhanced expression of Fas Ligand (FasL) in the lower airways of patients with fibrotic interstitial lung diseases (ILDs). Piotr Kopiński, B. Balicka-Ślusarczyk, A. Dyczek, A. Szpechciński, Grzegorz Przybylski, A. Jarzemska, Tomasz Wandtke, M. Jankowski, T. Iwaniec, J. Chorostowska-Wynimko. Folia Histochem. Cytobiol. 2011 : Vol. 49, nr 4, s. 636-645.

Interleukin-27 : biological properties and clinical application. M. Jankowski, Piotr Kopiński, A. Goc. Arch. Immunol. Ther. Exp. 2010 : Vol. 58, s. 417-425.

Marek Jankowski – ZnanyLekarz.pl