dermatologia, medycyna estetyczna, alergologia, pediatria, ortopedia

Dermatologia kliniczna

Wiedza. Dociekliwość. Doświadczenie.

Trzon zespołu terapeutycznego naszej kliniki tworzą dermatolodzy i wenerolodzy. Tworząc nasz zespół specjalistów wybraliśmy specjalistów posiadających zarówno dorobek naukowy jak i praktyczne doświadczenie nie tylko dermatologiczne ale też w medycynie ogólnej. Każdy z naszych dermatologów ma za sobą doświadczenie pracy w szpitalu, poradni rodzinnej i karetce, co pozwala na podejście do leczenia pacjenta w szerszym, ogólnozdrowotnym kontekście.

Dermatologia to dziedzina nauki bardzo prężnie się rozwijająca, wymagająca od lekarzy regularnego podnoszenia swoich kompetencji. Wszyscy nasi dermatolodzy są aktywni naukowo, prowadzą badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny w Klinice Dermatologii CM UMK. Łączny dorobek naszych dermatologów to współautorstwo 2 książek, 37 artykułow naukowych i 64 wystąpień na konferencjach naukowych. Dr Adamska i dr Białecka są członkiniami Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, dr Jankowski jest członkiem European Academy of Dermatology and Venereology. Zainteresowania naukowe dr Białeckiej koncentrują się wokół łuszczycy. Tematem jej pracy doktorskiej jest: „Ocena wpływu wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych na ryzyko rozwoju miażdżycy u pacjentów chorujących na łuszczycę zwyczajną”. Również badania naukowe dr Adamskiej związane są z łuszczycą. Tematem jej pracy doktorskiej jest: „Ocena aktywności płytek krwi u pacjentów chorujących na łuszczycę zwyczajną”. Dr Jankowski obronił pracę doktorską dotyczącą terapii genowej nowotworów w 2012 r. Nasi dermatolodzy prowadzą też badania kliniczne nowych leków, w tym przeciwłuszczycowych.

Efekty naszej pracy weryfikujemy przy pomocy dokumentacji fotograficznej 3D przed i w trakcie leczenia, co pozwala na obiektywną ocenę rezultatów leczenia.

Posiadane doświadczenie i zaplecze techniczne kliniki pozwala nam zajmować się pełnoprofilowym leczeniem dermatologicznym wliczając w to dermatochirurgię, diagnostykę onkologiczną i laseroterapię. Doświadczenie związane z badaniami naukowymi i klinicznymi łuszczycy a także posiadany sprzęt taki jak np. lampa ekscymerowa pozwala nam zintegrowane, kompleksowe leczenie łuszczycy.